TERMINI E CONDIZIONI

â € <Introduzione

â € <Hemsidan www.nadahome.it förvaltas av Nada Home. Användning av webbplatsen är föremål för dessa användarvillkor ("Användarvillkor"). Genom att gå in på webbplatsen och använda den accepterar användaren användarvillkoren. Användarvillkoren utgör ett avtal mellan Användaren och

Nada Home och kan inte ändras utan samtycke från Nada Home. Dessa användarvillkor måste läsas med hänvisning till varje del av webbplatsen angående hur själva webbplatsen fungerar och de tjänster som finns tillgängliga.

â € <Användning av webbplatsen är föremål för användarvillkoren. Användaren måste också läsa Nada Homes sekretesspolicy.

â € <Nada Home förbehåller sig rätten att ändra användarvillkoren när som helst och ensidigt utan föregående meddelande. Eventuella ändringar kommer att publiceras på webbplatsen.

â € <TILLGÅNG TILL WEBBPLATSEN

â € <Nada Home garanterar inte Användaren från några störningar som består av förseningar eller avbrott i driften av linjen som hindrar åtkomst till Sajten Användaren är skyldig att inte störa driften av Sajten och förbinder sig i synnerhet att inte göra det. försök att kringgå dess säkerhet, att inte manipulera den, inte hacka sig in i den, eller i vilket fall som helst inte äventyra på något sätt driften av webbplatsen eller något datorsystem, server, router och någon annan datorenhet.

â € <Användaren måste vara utrustad med en dator som uppfyller alla tekniska egenskaper som krävs för att använda webbplatsen och som är kompatibel med webbplatsen. Nada Home kan inte heller garantera och garanterar inte att något innehåll på webbplatsen är fritt från infektioner, virus och/ eller annat innehåll som har kontaminerande eller destruktiva egenskaper. Du ansvarar för att implementera virusrelaterade procedurer och kontroller (inklusive antivirus och andra säkerhetskontroller) för att möta dina särskilda säkerhetsbehov och tillförlitligheten hos inkommande och utgående data.

NYHETSBREV

â € <Nada Home skickar regelbundet ett nyhetsbrev till alla användare som har prenumererat på denna tjänst. I dessa nyhetsbrev kan vi informera dig om nya produkter, erbjudanden eller rabatter. Du kan när som helst välja bort att ta emot nyhetsbrevet genom att använda alternativet för att avbryta prenumerationen längst ner i vart och ett av våra e-postmeddelanden, eller genom att skriva till kundservice@nadahome.it

COPYRIGHT OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

â € <Företagets webbplats innehåller upphovsrättsskyddat material, varumärken och andra immateriella rättigheter, inklusive text, programvara, foton, videor och grafik, och hela innehållet på webbplatsen är upphovsrättsskyddat som ett kollektivt verk enligt lagarna om italienska och internationella upphovsrätter.

â € <Du får inte modifiera, publicera, överföra, delta i överföringen eller försäljningen, skapa härledda verk eller på något sätt utnyttja något innehåll, helt eller delvis.

â € <Förutom vad som uttryckligen tillåts av upphovsrättslagstiftningen, får material på webbplatsen inte kopieras, vidaredistribueras, vidaresändas, publiceras eller utnyttjas kommersiellt eller icke-kommersiellt utan skriftligt tillstånd från företaget och upphovsrättsinnehavaren.

â € <Det är tillåtet att skriva ut och ladda ner utdrag från webbplatsen för privat bruk under följande villkor: (a) ingen text eller grafik på denna webbplats ändras på något sätt; (b) ingen grafik på denna webbplats används separat från den medföljande texten; (c) våra meddelanden om upphovsrätt och varumärken finns på alla kopior.

LÄNKAR FRÅN ANDRA WEBBPLATSER

â € <Om du vill skapa en länk till webbplatsen från andra webbplatser kan du göra det så länge du begränsar dig till att göra en länk till webbplatsens startsida utan att replikera densamma och förutsatt att följande villkor är reserverade: 1. inte Nada Home-logotypen tas bort, förvrängs eller på annat sätt ändras; 2. Webbplatsens innehåll ingår inte på en annan webbplats (så kallad "framing"); 3. relationen med oss ​​är inte förvrängd, inte heller presenteras falsk information om oss; 4. använd inte varumärket Nada Home utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande; 5. Webbplatsen från vilken länken är satt innehåller inte innehåll av dålig smak, stötande eller som bryter mot någon annan persons immateriella rättigheter eller andra rättigheter och i alla fall följer alla tillämpliga lagar och förordningar.

â € <Förekomsten av länken innebär inte i något fall vårt godkännande eller sponsring av innehållet, produkterna eller tjänsterna som finns eller annonseras på webbplatsen från vilken länken skapades.

â € <Vi förbehåller oss också rätten att när som helst återkalla behörigheten att skapa länken och begära att den tas bort. I händelse av bristande efterlevnad av dessa villkor förbehåller vi oss rätten att vidta alla åtgärder som är tillåtna enligt lag för att skydda våra intressen.

FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR

â € <Även om företaget strävar efter att alltid inkludera korrekt och uppdaterad information, frånsäger vi oss allt ansvar för riktigheten, fullständigheten och innehållet i informationen eller materialet som visas på webbplatsen.

â € <Vi kan göra ändringar i innehållet och materialet på webbplatsen när som helst och utan föregående meddelande.

PRIVATLIV

â € <Vårt företag ägnar särskild uppmärksamhet åt frågor om skydd av personuppgifter.

â € <Vi inbjuder dig att läsa vår integritetspolicy genom vilken vi förser dig med all information som rör insamling och behandling av personuppgifter med hänvisning till vår webbplats.

TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

â € <Dessa användarvillkor regleras av italiensk lag och måste tolkas genom att tillämpa denna lagstiftning.

â € <För civilrättsliga tvister, i händelse av att köparen är en privatperson som agerar för ändamål som inte har att göra med utövandet av verksamheten eller hans yrkesverksamhet, är den obligatoriska territoriella jurisdiktionen av domaren på konsumentens bostadsort eller hemvist, om den finns på statens territorium.

KUNDSERVICE

â € <Nedan finns informationen för att kontakta vår kundtjänst:
Nada Hemma
e-post: kundservice@nadahome.it
tel. 08119041800