Du har alltid rätt att återkalla din beställning i enlighet med referenslagstiftningen Legislative Decret 206 av 06/09/2005, ändrat genom Legislative Decreet 21/2014 inom 14 dagar från den dag då du, eller en tredje part, annan än transportören och utsedd av dig, förvärvar fysisk besittning av varorna eller, i fallet med flera varor som beställs genom en enda beställning och levereras separat, upphör efter 14 dagar från den dag då du eller en annan tredje part än transportören och du utsedda förvärvar fysisk besittning av den sista varan, utan att ange någon anledning.

â € <För att falla inom ångerfristen räcker det att du informerar oss om ditt beslut att frånträda beställningen, innan själva perioden löper ut. Följande är kontakterna för vår kundtjänst:

â € <Nada Home, via Armando Diaz 171, 80047 San Giuseppe Vesuviano, telefonnummer 08119041800 och kundservice@nadahome.it

â € <Ange ordernummer tillsammans med den e-postadress som angavs vid köpet.

För detta ändamål kan du använda det bifogade uttagsformuläret (klicka här för att ladda ner formuläret), eller någon annan typ av uttrycklig skriftlig förklaring om din avsikt att dra tillbaka beställningen.

â € <När rapporten har tagits emot kommer vår personal att skicka ett bekräftelsemail som innehåller returauktoriseringen.

â € <Skicka paketet inom 14 dagar från meddelandet om uttag. 

â € <Varorna kommer att hämtas av bud som valts av oss på den adress som du meddelat

Kvittot ska sparas tills återbetalningen tas emot.

â € <â € <I händelse av skada eller förlust under transporten förbehåller sig Nada Home rätten att debitera för eventuella skador genom att dra av dem från de belopp som ska ersättas.

Paketet ska skickas till följande adress:

â € <NADA HEM
Via Armando Diaz, 171

80047 San Giuseppe Vesuviano (NA)

VILLKOR FÖR RETUR

â € <För att personalen ska acceptera returbegäran måste följande villkor vara uppfyllda:

  1. Garantiförseglingen och äkthetsetiketten, som finns på alla produkter som säljs på vår sida, måste vara intakta;

  2. Produkterna ska vara i samma skick som de skickades och ska om möjligt förpackas med hjälp av vår förpackning;

  3. Varan får inte ha använts eller i något fall ändrats på annat sätt.

â € <Alla mottagna handlingar ska ingå i paketet. Slutligen bör man komma ihåg att enligt italiensk lag kan ångerrätten endast utövas av konsumenter, det vill säga av personer som köper produkter för ändamål som inte har med deras yrkesverksamhet att göra.

â € <UNDVIKANDE ÅTERKOMMANDE

â € <När de returnerade produkternas goda skick har fastställts, inom 14 dagar från meddelandet om återkallelsen, kommer Nada Home att fortsätta med återbetalningen inklusive fraktkostnader och eventuella tullklareringskostnader (med undantag för extra kostnader som härrör från ditt eventuella val av en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans vi erbjuder). Du ansvarar endast för minskningen av varornas värde till följd av annan hantering av varorna än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.
När returen anländer till lagret analyseras dess innehåll och orsaken identifieras. Från det ögonblick som returen accepteras börjar återbetalningsprocedurerna.
Om Kunden har returnerat en beställning betald med kreditkort, krediteras återbetalningen på själva kortet.

Krediten på kortet kommer att vara tillgänglig enligt de tider som anges av det kreditinstitut som utfärdade det. Köparen får bevis på detta på kontoutdraget.
Alla återbetalningar relaterade till beställningar för vilka betalning vid leverans har valts utfärdas via banköverföring, därför krävs i detta fall meddelandet om köparens bankkontokoordinater.
För att få information om status för din retur, ring kundtjänst på 08119041800 tillgänglig från måndag till fredag ​​från 9:00 till 18:00.

ÅTERBETALNINGSMETOD

Efter konsumentens ångerrätt kommer alla gjorda betalningar, inklusive leveranskostnader, att återbetalas (med undantag för extra kostnader som uppstår genom ditt val av annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss), utan onödigt dröjsmål. och i alla fall senast 14 dagar från den dag då säljaren blir medveten om avsikten att frånträda detta avtal eller i vilket fall som helst från returen av varorna. Dessa återbetalningar kommer att göras, utan extra kostnad, med samma betalningsmetod som användes av kunden för den första transaktionen, om inte kunden uttryckligen har godkänt något annat.

ERSÄTTNING AV SKADAD, DEFEKT ELLER INTE ÖVERENSSTÄMMELSE MED VAD BESTÄLLDA ARTIKEL

â € <Om Kunden erhåller en defekt eller icke-överensstämmande produkt, åtar sig Nada Home att ersätta den kostnadsfritt så snabbt som möjligt. Eventuella defekter och/eller fraktfel måste meddelas skriftligen inom 3 dagar efter mottagandet av varan och nödvändigtvis visas genom att skicka bilder.
Budet hämtar sedan produkten och när varorna har anlänt kommer ersättningsprodukten att skickas. Den defekta eller icke-kompatibla varan måste returneras komplett, intakt, i dess förpackning. Förpackningen måste förberedas med samma förpackning om möjligt och med lämplig kopia av försäljningsdokumentet inuti.
I händelse av att ersättningsprodukten inte är tillgänglig kommer Nada Home att återbetala köparen för hela beloppet för beställningen, inklusive fraktkostnader. Returen betalas alltid av Nada Home.

â € <Konsumenter bosatta i Europa informeras om att Europeiska kommissionen har skapat en onlineplattform som tillhandahåller ett alternativt tvistlösningsverktyg. Detta verktyg kan användas av den europeiska konsumenten för att på ett icke-rättsligt sätt lösa eventuella tvister som rör avtal om försäljning av varor och tjänster som fastställts online och/eller som härrör från dem. Följaktligen, om du är en konsument etablerad i Europa, kan du använda denna plattform för att lösa eventuella tvister som uppstår från onlinekontraktet som anges på denna webbplats. Den europeiska ODR-plattformen finns tillgänglig på följande länk: https://webgate.ec.europa.eu/odr